วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550

ข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2550
สอบประมาณปลายเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

รหัสวิชา 01 วิชาภาษาไทย [ข้อสอบ] [เฉลย]
link สำรอง [ข้อสอบ] [เฉลย]

รหัสวิชา 02 สังคมศึกษา [ข้อสอบ] [เฉลย]
link สำรอง [ข้อสอบ] [เฉลย]

รหัสวิชา 03 ภาษาอังกฤษ [ข้อสอบ] [เฉลย]
link สำรอง [ข้อสอบ] [เฉลย]

รหัสวิชา 04 วิชาคณิตศาสตร์ [ข้อสอบ] [เฉลย]
link สำรอง [ข้อสอบ] [เฉลย]

รหัสวิชา 05 วิชาวิทยาศาสตร์ [ข้อสอบ] [เฉลย]
link สำรอง [ข้อสอบ] [เฉลย]

รหัสวิชา 06 สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี[ข้อสอบ] [เฉลย]
link สำรอง [ข้อสอบ] [เฉลย]

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น